Klubinformation.

Vi modarbejder aktivt pædofili.

 

Vi følger Dansk Boldspil Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili.

 

Klubben har besluttet at gøre nytte af den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister(DCK) § 36 giver mulighed for.

 

Vi vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere og klubledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller decideret seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

 

Forebyggelse er som bekendt altid bedre end helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidigt til, at emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.

 

Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.

 

GIF – Gram idrætsforeninger – fodbold/håndbold/tennis – er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registeret.

 

GIF – Gram idrætsforeninger – fodbold/håndbold/tennis har etableret en administrativ procedure for kontrollen.

 

 

Dine kontaktpersoner i klubbens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er:

 

Formand for GIF – Gram idrætsforeninger:

Poul-Erik Fogh, Hasselvej 2, 6510 Gram. Mob 5132 9703.

 

Formand for GIF – Gram idrætsforeninger  – fodboldafd:

Ingen pt.

 

 

Formand for GIF – Gram idrætsforeninger – håndboldafd:

Bo Lindahl, Kirkebjergvej 16, 6510 Gram. Mob 2812 1968.