VELKOMMEN TIL GRAM IF

Foreningen hvor vi er sammen om sporten.

  

Generalforsamling i GIF er torsdag d. 26. marts kl. 19.00 i Gram Fritidscenter// Generalforamlingen er udsat.
Ny dato følger når vi må samles igen